Album vun de Promotiounen

Fonctionnement vun der Galerie.

Fonctionnement vun der Galerie


Method eenzel Biller kucken

Fir en eenzelt Bild unzekucken, einfach dat betreffend Bild an der Galerie uklécken, da gëtt dat Bild am grousse Format siichtbar. Fir zeréck an Galerie ze kommen, brauch een nëmmen an dat grousst Bild ze klécken.

Method an der Galerie bliederen.

Fir all Biller vun enger Galerie ze kucken, op ee Bild an der Galerie klécken. Duerno einfach ënne mat der Steierung no fir oder zeréck bliederen. Fir zeréck a Galerie ze kommen, brauch een nëmmen an dat grousst Bild ze klécken,
Fotoe 1923-1952 Promotiounen vun de Joergäng 1923 bis 1952
Fotoe 1953-1975 Promotiounen vun de Joeräng 1953 bis 1975
Fotoe no 1975 Promotiounen vun de Joeräng no 1975


De Comité vun der Amicale wär immens frou, wa fréier Schüler déi eng Foto vun hirer Promotioun (Joer vum CATP) hun, mat eis Kontakt ophuelen. Sou kënnte mer eise Fotoalbum kompletéieren. Dat gëllt virun allem fir Joergäng no 1975, awer och virdru feelen eis nach Joergäng.